RCAST.NET
 Zakup Termina
music-xpert.

Iskoristite mogu?nost da Vam niko ne prekida uivanje. Zakupite termin (1 sat programa) na Radju 12 i uivajte koliko je Vama volja bez prekida drugim pesmama i porukama.

Ako elite da zakupite vreme na radiju svojim muzi?kim izborom, da tom prilikom budu zastupljene samo vae pesme, (da budete muzi?ki urednik u datom trenutku)

Moete birati kog voditelja elite tom prilikom da vodi vas zakup termina i to je GRATIS, jer potujemo to to ste se opredelili da kod nas imate merak.

KONTAKT: LUNA MALA

DOBRO NAM DOLI!

Интересные мини игры.
Новые игры Alawar.

Slusaj u

Mobitel

Chat

Globus